Välj åldrar

En dag om Scenkonst i skolan 2019

Med fokus på förarbete, efterarbete och hur viktigt det är för upplevelsen

Film i skolan-dagen 2019

Film i klassrummet - Om demokrati, makt och medier
Gå till filtreringsalternativen