En dag om Scenkonst i skolan 2018

Välkommen till en spännande fortbildningsdag med inspiration, metoder och tips på hur man kan arbeta med scenkonst i skolan.

Syftet med dagen är att öka medveten och kunskapen om hur man som skolpersonal kan använda och koppla scenkonst till skolans övriga undervisning.

Målgruppen för den här fortbildningsdagen är i första hand lärare och skolledare verksamma inom förskola, grundskola och gymnasiet, men alla med intresse för kultur i skolan är välkomna.

Var? Teaterkvarteret i Sundsvall
När? Tisdag 30:e oktober
Vilka tider? 9.00-16.15
Kostnad? Dagen är kostnadsfri, men lunch bekostar du själv

Program för dagen

09.00-09.30   Incheckning och fika (Sveateatern)

09.30-09.45   Inledning (Sveateatern)

09.45-10.45   Föreläsning med Karin Helander (Sveateatern)

10.45-11.00   Paus och förflyttning

11.00-11.35   ”Vinternäsa” med Teater Soja (Kulturmagasinet)

11.35-13.00   LUNCH på egen hand                                 

13.30-14.45  Parellella workshops:

  1. Dansworkshop ur ett genusperspektiv med Utmana (Sveateatern)
  2. DIKT – I – LOOP med Musik i Syd (Konsertteatern scen 3)

14.45-15.00   Em-fika/Förflyttning (Sveateatern)

15.00-16.15  Parellella workshops:

  1. Dansworkshop ur ett genusperspektiv med Utmana (Sveateatern)
  2. DIKT – I – LOOP med Musik i Syd (Konsertteatern scen 3)

Mer om innehållet:

”Vinternäsa” med Teater SOJA/Korona Dans är en dans- och teaterföreställning. En pjäs om två udda personligheter som, trots sina olikheter, kan mötas. Föreställningens målgrupp är barn 4-9 år.

Karin Helander är professor i teatervetenskap, vice rektor vid Stockholms universitet och lärare vid Centrum för barnkulturforskning. Hon ger en föreläsning kring ”Scenkonstens betydelse för barn och unga”.

Dansworkshop med genusperspektiv, som hålls av UTMANA, hjälper dig att fördjupa arbetet med jämställdhet och normkritik i din verksamhet.

Workshopen ”DIKT-I-LOOP”, med Magnus Rydlöv och Anders Hallbäck, låter dig få prova att loopa olika instrument, skriva en text och sätta ihop det till en låt.

Fortbildningsdagen arrangeras av Riksteatern Västernorrland och Scenkonst Västernorrland.

Anmälan senast den 15/10 till:
stefan.akerman@riksteatern.se
060-658 54 15