En dag om Scenkonst i skolan 2019

Välkommen till årets fortbildningsdag om Scenkonst i skolan!
I år kommer vi att fokusera på för- och efterarbete och du som lärare kommer att få praktiska och konkreta verktyg såväl som nya insikter. Dagen är ett samarbete med Härnösands kommun och den äger rum på Härnösands teater.

Dagen kommer att innehålla en föreläsning, en föreställning, en praktisk workshop, förberedande och analyserande övningar samt reflekterande samtal i mindre grupper. Syftet med dagen är att öka medvetenheten och kunskapen om vad förberedelse och efterarbete vid en föreställning betyder, dels för själva upplevelsen och dels för möjligheten att integrera upplevelsen i undervisning och måluppfyllelse.

Sofia Eriksson Bergström kommer att ge föreläsningen ”Att orkestrera lärande och kreativitet i dagens skola”. Föreläsningen kommer att handla om: hur platser/arenor kan användas i undervisningen? Hur tar kreativitet och estetiska uttrycksformer plats i skolan?  Att undervisa kreativt eller undervisa om kreativitet?
Sofia arbetar som lektor på Institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet. Hon disputerade 2013 vid Umeå universitet med avhandlingen Rum, barn och pedagoger. Forskar idag om lärandemiljöer i förskola och grundskola, samt om rumsliga faktorer för kreativitet i miljöer som museum och science center. Övriga forskningsintressen handlar om entreprenöriellt lärande och spelbaserat lärande.

Föreställning och praktisk workshop sker i halvgrupp, så att alla får uppleva båda delarna. Några av er kommer att få arbeta med förberedelser inför föreställningen, medan andra får arbeta med efterarbete och analys. Sedan kommer ni att få dela med er av erfarenheterna och diskutera hur upplevelserna skiljde sig åt. Som en del i konceptet kommer vi därför inte att berätta i förväg vilken föreställning ni ska få se.

Målgruppen för den här fortbildningsdagen är i första hand lärare och skolledare verksamma inom förskola, grundskola och gymnasiet, men alla med intresse för kultur i skolan är välkomna.

Var? Härnösands teater, lilla scenen
När? Tisdag 29:e oktober
Vilka tider? 9.00-16.00
Kostnad? Dagen är kostnadsfri, men lunch bekostar du själv

Program för dagen

09.00-09.20   Härnösands kommun hälsar välkommen och berättar om sitt arbete med kultur i skolan

09.20-10.20  ”Att orkestrera lärande och kreativitet i dagens skola”, en föreläsning med Sofia Eriksson Bergström

10.20-10.45    Fika och uppdelning i halvgrupper

10.45-12.00   Föreställning / Praktisk workshop

12.00-13.00   LUNCH på egen hand                                 

13.00-14.15  Praktisk workshop / Föreställning

14.15-14.40   Fika

14.40-15.40  Reflekterande samtal i mindre grupper

15.40-16.00  Vi avslutar dagen tillsammans

Fortbildningsdagen arrangeras av Scenkonst Västernorrland och Härnösands kommun med stöd av Riksteatern Västernorrland.

Anmälan är stängd.

Har du frågor? Kontakta maria.gronfeldt-thornberg@scenkonstvasternorrland.se
060-658 54 10