En dag om scenkonst i skolan

En dag om scenkonst i skolan 27 oktober 2020

Just nu pågår planering av årets fortbildningsdag om scenkonst i skolan. Du som arbetar i skolan och förskolan har möjlighet att påverka innehållet och ge oss input i planeringen!

Dagens tema kommer att vara Barnkonventionen och Åsa Ekman kommer att hålla ett halvdagsseminarium kring barnkonventionen, som blev svensk lag 1 januari 2020. Medel till detta inslag har beviljats av Region Västernorrland. Åsa har i mer än 15 år jobbat med att implementera, genomföra och sprida kunskap om barnkonventionen.

Resten av dagen tänker vi kan fyllas med t ex en föreställning, en eller flera workshopar eller annat som ni tycker skulle vara intressant. Tanken är att era behov och förväntningar ska få vägleda innehållet och göra ”En dag om scenkonst i skolan” utvecklande för just er.

På Riksteatern Västernorrlands hemsida finns ett formulär där du kan lämna dina synpunkter och inspel till dagen.
Klicka här

En dag om scenkonst i skolan arrangeras av Riksteatern Västernorrland och Scenkonst Västernorrland.